Čakry

jsou důležitá energetická centra na lidském těle (v éterickém vibračním poli - nejblíže lidského těla), která významně ovlivnují naši psychiku i hmotné tělo. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou proto často označovány jako lotosové květy. Čakra v sanskrtu znamená kolo. Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu, který způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven. Čakry tak slouží jako přijímací stanice, transformátory,  rozdělovače a vysílací stanice energií různých frekvencí. Jejich vibrace mají vliv na všechny úrovně bytosti, jako je tělo, duše a citlivé psychické oblasti. Počet čaker je uváděn ve starých textech až 88 000. Většinou jsou malé a hrají v celém systému energií pouze dílčí roli. Existuje asi 40 vedlejších čaker většího významu. Rozhodující pro všechny nejdůležitější funkce lidského těla, duše i ducha je sedm hlavních čaker, které se nacházejí podél páteře lidského těla. Jsou průchozími místy, skrze něž proudí veškerá kosmická energie a jejich dynamika ovlivňuje všechny naše činnosti. Jedná se o tyto čakry:

  1. kořenová čakra - barva červená
  2. sakrální čakra (křížová) - barva oranžová
  3. čakra solar plexus - barva žlutá až zlatožlutá
  4. srdeční čakra - barva zelená, také růžová a zlatá
  5. krční čakra - barva světle modrá, také stříbrná a zelenavě modrá
  6. čelní čakra (třetí oko) - indigově modrá, také žlutá a fialová
  7. temenní čakra (korunní) - barva fialová, také bílá a zlatá

Energie různých frekvencí jsou čakrami přijímány přímo z různých zdrojů (vesmír, hvězdy, příroda, záření všech věcí a bytostí v našem okolí, naše vibrační pole, jídlo, barva, hudba, láska, sex…) nebo jsou přiváděny do čaker kanály nádí. Číňané a Japonci označují tento systém kanálů životní energie jako meridiány.

Čakry ale také vyzařují energii přímo do okolí a mění tak jeho atmosféru. Čakrami můžeme vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství. Abychom dosáhli vnitřní celistvosti, lásky a spokojenosti, musí být všechny čakry otevřené a musí spolupracovat. Stav čaker se mění během života v závislosti na tom, jak v různých časových obdobích řešíme různá důležitá životní témata. Zablokované nebo jednostranně fungující čakry se projevují únavou, psychickými změnami, funkčními a organickými změnami orgánů, které daná čakra zásobuje životní energií.

K aktivaci jednotlivých čaker úspěšně využíváme barvy, které jsou přiřazeny každé čakře.

K harmonické spolupráci všech čaker a meridiánů slouží harmonizační sestavy. Jednotlivé cviky cvičíme s plným vědomím umístění a významu čakry u prováděné cvičební pozice.

Zpět

 


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.