Dvanáct cviků na nervy

Nervy tvoří složitou síť „komunikačních kanálů“, spojujících mozek s jednotlivými orgány a jednotlivé orgány mezi sebou. Po 20. roce života nervy začínají slábnout a tvrdnout, impulsy jimi proudí pomaleji, pomalejší jsou také fyzické a mentální procesy – nastává stárnutí. Sestava dvanácti cviků na nervy pomáhá udržet pružnost a vláčnost nervového systému, pomáhá odstraňovat stres a napětí a uchovávat nervový systém v dobrém stavu.

Spojuje ducha s tělem za účelem uvolnění (relaxace). Aby člověk mohl uvolnit své tělo pomocí ducha, musí ho naprosto zbavit veškerých myšlenek. Mysl je neustále aktivní, a proto ji tato sestava nutí sledovat celou řadu tělesných pohybů, které mají přivést jak ducha tak tělo do stavu relaxace. Relaxace je prvním stupněm na cestě k posilování nervové soustavy.

Cviky je nutné provádět v uvedeném pořadí.

 1. Stoj mírně rozkročný, chodidla kolmo pod rameny. Špičky vytočte dovnitř. Položte si dlaně naplocho na prsa na úrovni brzlíku a spojte ukazováčky, prostředníčky a prsteníčky obou rukou. Zaposlouchejte se do tlukotu srdce. Usmívejte se a představujte si, že jste pokorný a zdvořilý člověk. Cvik napomáhá uvolnit tělo a odstranit ducha vzdoru.
 2. Stoj mírně rozkročný, špičky od sebe. Zabořte prsty nohou do země, jako by to byly drápy a vy jste se jimi chtěli něčeho přidržet. Otevřete ústa a upřete před sebe nepřítomný slabomyslný pohled. (Slabomyslní bývají dokonale uvolnění, neboť si nedělají s ničím starosti). Pak předpažte ruce dlaněmi dolů, s prsty volně ohnutými. Zůstaňte v této pozici.
 3. Stoj na špičky. Zatněte zuby, spojte ruce, propleťte prsty a vzpažte, dlaně vytočte ke stropu, vytáhněte se co nejvíce z ramen. Zvolna se spusťte na celá chodidla, ruce nechejte ve vzpažení.
 4. Plynule navázejte na 3. cvik, jednu ruku položte na temeno hlavy, druhou nechte vztyčenou. Otáčejte prudce očima ze strany na stranu. Ruka položená na temeni má zabránit otáčení hlavy. Vyměňte si ruce a cvik opakujte.
 5. Jestliže máte vzpaženou pravou ruku, vykročte pravou nohou. Jestliže máte vzpaženou levou ruku, vykročte levou nohou. Spusťte zvolna do předpažení ruku, kterou jste měli nad hlavou a sevřete ji v pěst (palec vždy uvnitř, sevřen ostatními prsty) hřbetem vzhůru. Spusťte také ruku, kterou jste měli na temeni, pomalu až do pasu a sevřete ji v pěst hřbetem vzhůru. Vystřídejte ruce. Vystřídejte jejich polohu vícekrát za sebou. Pohyby paží napodobují pohyby při karate.
 6. Stoj ad 1, paže podél těla, ruce sevřené v pěst, hřbetem dolů. Dívejte se vpřed rozšířenými panenkami, jako byste měli vztek. Zvedněte ruce na úroveň prsou. Ruce zůstávají zaťaty v pěst, nyní však hřbetem vzhůru. Vyviňte v rukou velkou sílu, jako byste někoho od sebe pomalu odtlačovali. Snažte se dívat pravým okem na pravou pěst, levým okem na levou pěst. Pak rychle stáhněte ruce zpátky k tělu, opět hřbetem dolů. Cvik opakujte 7x. Poté se celí uvolněte, uvolněte i oči.
 7. Dejte si jednu ruku pod bradu tak, že prsty směřují ke krku, zápěstí ven, druhou ruku dejte do týla a otáčejte hlavou ze strany na stranu. Vyměňte si ruce a znovu otáčejte hlavou ze strany na stranu. Opakujte cvik 3x nebo 4x.
 8. Stoj ad 1. Přikrčte se a představujte si, že něco tlačíte pažemi k zemi. Jak se budete stále více a více přikrčovat, představujte si, že k zemi tlačíte sami sebe. Znovu se postavte zpříma a znovu se přikrčte. Cvik opakujte 7x.
 9. Stoj ad 1. Předpažte, ohněte prsty rukou. Kruťte rukama ven a dovnitř. Musíte cítit, jak pracují svaly v pažích a zádové svaly. Uvolněte se a pak cvik opakujte.
 10. Stoj ad 1. Uvolněte se, předkloňte se a opřete se před tělem o prsty rukou. Posunujte ruce dopředu, až se budete vzadu opírat jen o špičky nohou. V této poloze zůstaňte, jak dlouho vydržíte. Po chvíli se můžete pokusit popojít po čtyřech kupředu, ale opírejte se přitom jen o ukazovák, prostředník a prsteník.
 11. Stoj ad 1. Spojte si ruce v týlu a předkloňte se. Mějte přitom zavřené oči. Pomalu se narovnejte.
 12. Nechte si ruce spojené v týlu, předkloňte se a jednu nohu zanožte. Druhou skrčte, přeneste na ni váhu, srovnejte trup vzpříma a chvíli vydržte. Pak se znovu předkloňte a na skrčené noze se pomalu postavte znovu zpříma. Cvik opakujte, ale vyměňte nohy.

Sérii 12 cviků zakončete cvikem ad.1, ruce si položte na prsa…

Nakonec si uvědomte pocity ze cvičení.

 

Použitá literatura:

Dr. Stephen T. Chang: Vnitřní cviky pro zdraví

Zpět


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.