Filosofie zdravotního cvičení

Pokud nepociťujeme zdravotní problémy, většinou se nezajímáme o zdravotní cvičení. Ale ruku na srdce, kolik z nás je v této hektické době těmi šťastnými, které nic nebolí? Lidské tělo se skládá z 11 soustav (kosterní, svalové, nervové, kardiovaskulární, lymfatické, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací, endokrinní a kůže). Jestli máme podávat plný pracovní výkon, musí všechny tyto soustavy pracovat ve vzájemném souladu. Až se objeví nějaké zdravotní problémy, většina z nás vyhledá lékaře. To je správné. Je potřeba znát diagnózu. Ale čím dříve si uvědomíme, že pilulky působí pouze dočasně a nejsou trvalým řešením, tím lépe pro naše tělo i naši mysl. Dnešní doba je typická nedostatkem přirozeného pohybu, dlouhým vysedávaním v práci a stálým spěchem. Důsledkem je nervozita, stres, nebo zkrácené a ochablé svaly, které mají zpevňovat pohyblivá kloubní spojení a držet tělo ve správném postavení. Měli bychom si uvědomit, že naše tělo je náš domov nejbližší a podle toho, jak se o něj pravidelně staráme, nám to oplácí. Zdravotní cvičení přirozeným způsobem pomáhá řešit nejen oslabení pohybového, ale i kardiovaskulárního systému, dechového systému, oslabení gynekologická, nervová, smyslová i oslabení způsobená přirozeným stárnutím. Je to aktivita, kterou je možno provozovat v každém věku. Ve své cvičitelské praxi se nejčastěji setkávám s lidmi, kteří trpí problémy pohybového systému.

Zdravotní cvičení dokáže cílenými a správně prováděnými cviky obnovit a udržet správné držení těla. Při správném držení těla je tlak na všechny klouby vyrovnaný a svaly jsou v rovnováze. Jenže často se stává, že svalová rovnováha se poruší. Pokud se situace neupraví, příčiny přetrvávají, dochází ke svalové dysbalanci, která způsobuje bolest, únavu a posléze patologické změny jako poškození svalů a šlach, vertebrogenní poruchy, kloubní blokády, degenerativní změny, ap.

Rozeznáváme 2 typy svalů:

  • Svaly fázické, které zapojujeme při vykonávání určitých pohybů. Tyto svaly mají tendenci k oslabování, a proto je musíme posilovat (zejména břišní a hýžďové svaly).
  • Svaly posturální, které pracují celou dobu. Tyto svaly udržují tělo ve vzpřímené poloze, mají tendenci ke zkracování, a proto je musíme hlavně protahovat (zejména svaly bederní, horní část trapézového svalu, prsní sval, ohýbače kyčle, zadní strana stehna, lýtkový sval).

Aby mělo cvičení ten správný efekt, je potřeba cviky dobře zkombinovat. Napřed musíme tělo připravit na aktivitu lehkým rozcvičením, potom uvolnit málo pohyblivé klouby a svaly, protáhnout páteř. Pak posilujeme oslabené fázické svaly. Nesmíme zapomínat protahovat antagonistické svaly, to znamená, např. po posílení břišních svalů následuje jejich uvolnění s vědomým dýcháním a poté protažení zádových svalů.

Je potřeba si uvědomit, že nejdůležitější při cvičení i po cvičení je pocit pohody. Necvičíme přes bolest a vždy si uvědomujeme, proč ten který cvik cvičíme. Cviky provádíme pomalu a plynule, nezadržujeme dech, dýcháme zhluboka. Je lepší cvičit denně 20 min. než nárazově třeba dvě hodiny jednou týdně, protože protažené svaly se nám během týdne opět zkrátí. Velmi vhodné je protažení a uvolnění v průběhu práce, zejména pokud sedíme několik hodin u počítače. Pro inspiraci uvedu pár cviků vsedě na židli:

Výchozí poloha: Rovný sed na okraji židle, chodidla na podložce, od sebe na šířku pánve, paže volně podél těla.

  1. Zapažte, dlaně vytočte ven, roztáhněte prsty, protáhněte prsní svaly a chvíli zůstaňte v napětí. Uvolněte se.
  2. Vzpažte, propleťte prsty a otočte dlaně směrem vzhůru. Vytáhněte se od pasu nahoru. Uvolněte se.
  3. Vzpažte levou ruku, pravou se chytněte okraje židle. S nádechem se vytáhněte z pasu a s výdechem proveďte úklon vpravo. Opakujte i na druhou stranu.
  4. Předpažte, propleťte prsty a otočte dlaně směrem dopředu. S výdechem otáčejte paže a trup vpravo, s nádechem zpět a s dalším výdechem vlevo.

Dalším cílem zdravotního cvičení je naučit se uvolnit a předcházet únavě. Proto každé cvičení je vhodné končit relaxací. Umění relaxovat pomáhá zvládat stresové situace v denním životě. 

   Zpět


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.