Zdravotní cvičení – Noha, kotníky

Hlezenní kloub se nachází mezi kosti hlezenní, kosti holenní a kosti lýtkovou. Kotník snímá váhu těla z klenby nožní, stabilitu udržuje neustálé zapojení dvojitého svalu a šikmého svalu lýtkového. Kloub je velice stabilní a jeho pevnost ještě zvyšují vazy na přední i zadní části chodidla, jichž je v chodidle přes sto, svaly obklopující celý kloub a řada šlach. Kloub umožňuje pouze dva pohyby:

 • Dorzální flexi (zvedání chodidla), při které se chodidlo zvedá nahoru,
 • Plantární flexi (snižování chodidla), při které směřuje dolů.

Hlavní funkcí kotníku je přenášet na zem váhu lidského těla a síly vydávané při chůzi nebo běhu. Tyto síly jsou značné a jejich hlavní nápor nese kost hlezenní.

Vyvrtnutí kotníku je nejběžnějším sportovním zraněním. Jedná se o natažení nebo přetržení vazů v kloubu. Léčí se klidovým režimem, ledováním, stažením a zvednutím a následně posilovacími cviky kotníku.

Problémy s Achillovou šlachou, která spojuje velký lýtkový sval s patní kostí jsou poměrně běžné. Mezi méně závažné patří zánět šlachové pochvy způsobený třením, např. nové boty, dlouhé cvičení nebo chůze či běh následující po dlouhé nečinnosti a bez řádného rozcvičení. Natržení Achillovy šlachy je závažnější a může být způsobeno nadměrnou zátěží nebo úrazem. Oba případy se léčí klidovým režimem, ledováním, znehybněním a zvednutím a následně protahovacími a posilovacími cviky kotníku. Při úplném přetržení je nutná operace.

Cvičení pro procvičení a posílení všech svalů a vazů souvisejících s kotníkem:

Cviky provádějte pomalu, opakujte stejný počet cviků na obě nohy.

 1. Rovný sed na židli, noha přes nohu. Chodidlem horní nohy udělejte sedm kroužků oběma směry. Potom vyměňte nohy a cvik opakujte druhou nohou. Cvik zvyšuje rozsah pohybu kotníku.
 2. Rovný sed na židli, chodidla na zemi. Patu pravé nohy opřete o zem a přední částí nohy provádějte pohyb jako při smetání. Totéž levou nohou.
 3. Rovný sed nejlépe na stole nebo na vysoké židli, aby nohy visely do prostoru:
 4. Ve stoji se lehce pohupujte na přední části chodidel, potom chůze ve výponu a na patách, chůze po vnějších a vnitřních hranách chodidla.
 • Protáhněte špičku a celé chodidlo, a potom přitáhněte špičku a protlačujte patu dopředu.
 • Opisujte kroužky chodidly vně a dovnitř se zdůrazněním pohybu palce.
 • Spojte chodidla a opisujte jimi kroužky několikrát vpravo a potom vlevo.
 • Pohybujte nohama jako při jízdě na kole a přitom střídavě protahujte špičku a pak přitahujte špičku a protahujte patu.
 • Palcem jedné nohy pište kroužky, totéž potom palcem druhé nohy.

Cvičení s míčem (nejlépe mírně nafouklým overbalem):

 1. Ve stoji kutálejte míč chodidlem pravé nohy po zemi. Totéž chodidlem levé nohy.
 2. Leh na zádech, míč uchopte mezi chodidla, nohy přednožte ke stropu a otáčejte míč mezi chodidly.
 3. Leh nohama ke stěně, přednožte pokrčmo, míč uchopte mezi chodidla a kutálejte míč po stěně.
 4. Sed roznožný, pokrčte kolena tak, že chodidla směřují k sobě. Dejte míč mezi chodidla a střídavě míč stiskněte a povolte.

 

Použitá literatura:

 1. E.N.Marieb, J.Mallat: Anatomie lidského těla
 2. J. Sutcliffová: Pružné a zdravé tělo
 3. Srdečný, Osvaldová, Srdečná: Ploché nohy

Zpět


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.