Zdravotní cvičení - Lokty

Loketní kladkový kloub je závěs, který umožňuje pohyb pouze v jedné rovině, tj. flexi (ohnutí) a extenzi (natažení). Kloub je chráněn silnými vazy, které mají zamezovat všem pohybům do stran. Šlachy pažních svalů (dvojhlavého a trojhlavého) kříží loketní kloub a přispívají tak k jeho stabilitě. Když je kladkový kloub příliš namáhán ze strany, vazy a kloubní pouzdro povolí, nebo se mohou zanítit šlachy natahovačů zápěstí v místě, kde se připojují ke kloubu, což způsobí značnou bolest a poškození tkáně. „Tenisový loket“ se projevuje bolestí na zevní straně lokte. Vyvolávají ji nezvyklé opakované pohyby předloktím se zvednutým zápěstím, např. při hraní bekhendu v tenise nebo při žehlení, odhazování sněhu lopatou nebo jiného přetížení při zvedání. Navzdory svému jménu, tenisový loket nepostihuje loketní kloub a většina problémů pramení z pracovních ne ze sportovních aktivit.

Při akutních bolestech navštivte lékaře. Při chronických bolestech a jako prevence je zdravotní cvičení velmi účinné. Reflexní terapie spojuje „tenisový loket“ se špatnou funkcí žlučníku, a proto doporučuje masírování reflexní plošky žlučníku na nártní kosti vedle vnějšího kotníku směrem k malíčku (mezi krychlovou a 5. nártní kůstkou). V teorii SuJok se promítá loket do druhého kloubu malíčku na straně dlaně, a tak se při bolesti lokte doporučuje masírovat tento kloub na ruce.

Při zánětu mírní bolest studený obklad nebo sáček s ledem, který má působit na bolestivém místě asi 10 min. Bolest zmírní i masáž měkké tkáně v ohybu oslabeného lokte. Zpočátku je toto místo tuhé, masáží se uvolní.

Z hlediska fyzioterapie se doporučuje mírná trakce (tah), tření a protahovací cvičení pro zvýšení pohyblivosti. Jako prevence je vhodné poslování svalů a vazů kolem lokte.

Cviky na protažení předloktí:

 1. Otáčení HK dlaní nahoru a dlaní dolů: Stoj, připažit, dlaně směřují dozadu, palce u těla. Otočte předloktí tak, že dlaně směřují dopředu, malíky k tělu, palce ven. Výdrž a uvolnění. Pohyb vychází z loktů. Několikrát opakujte. Otáčení dlaní nahoru a dolů proveďte v upažení, potom v předpažení. Při bolesti je možno otočení HK provádět v sedě: oslabenou ruku nechte volně viset, druhou ruku položte na loket (palec v loketní jamce) a pomáhejte otáčet předloktí oslabené ruky tak, aby dlaň byla otočena ven a dovnitř. Několikrát opakujte a proveďte otočení i zdravou HK.
 2. Stoj, připažit, dlaně směřují dozadu, palce u těla. Proveďte stejný pohyb jaku u cviku ad1., ale paže protáhněte do mírného zapažení, prsty míří dozadu a palec nahoru. Cítíte i protažení prsních svalů. Výdrž a uvolnění. Několikrát opakujte.
 3. Stoj, předpažte, překřižte ruce a propleťte prsty tak, aby palce směřovaly k zemi. Spojené ruce skrčte a otočte směrem na břicho a potom až pod bradu. V této pozici chvíli vydržte, prsty jsou stále propleteny. Vraťte ruce zpět do předpažení, změňte překřížení, znovu prsty propleťte, skrčené ruce otočte na břicho a potom až pod bradu. Vydržte a celé několikrát opakujte.
 4. Stoj, PHK skrčte a položte na levé rameno. Potom PHK napněte, připažte a mírně zapažte s vytočením dlaně ven tak, že palec směřuje dolů. Několikrát opakujte a proveďte totéž LHK.
 5. Podpor klečmo, opřete se o ruce tak, aby prsty směřovaly ke kolenům a dlaně byly na zemi celou plochou. Pohybujte pánví mírně dopředu a dozadu a prociťujte protahování předloktí. Přejděte do sedu na patách a uvolněte paže. Několikrát opakujte.

Cviky na posílení a zvýšení pohyblivosti (cvičíme až po zmírnění bolestí):

 1. Stoj, vzpažte pravou. Skrčte PHK a dlaň položte mezi lopatky tak, aby prsty směřovaly dolů po páteři. Levou rukou uchopte pravou paži nad loktem a jemně tlačte na loket, aby se prsty mírně posunovaly po páteři dolů. Vydržte, pak uvolněte ruku a proveďte totéž LHK. Několikrát celé zopakujte.
 2. Stoj na vzdálenost paží před zdí. Ruce položte na zeď ve výšce ramen a na šířku ramen od sebe. Pokrčte lokty a dotkněte se obličejem zdi. Po krátké výdrži se vraťte zpět. Několikrát opakujte.
 3. Sed na židli u těžkého stolu: pokrčené ruce položte dlaněmi na spodní desku stolu a snažte se ho zvednout. Zbytek těla je v klidu, posilujete pouze svaly u loketního kloubu. Po krátké výdrži uvolněte. Několikrát opakujte.

Pro posilování svalů a vazů kolem lokte je výhodné využití terabendů: ZP: Stoj, terabend svažte nebo oba konce přišlápněte chodidlem PDK. Skrčte PHK, pravou dlaň vsuňte do terabendu dlaní dolů.

 • Otáčejte dlaň nahoru a dolů. Totéž proveďte s LDK a LHK.
 • Zvedejte dlaň s terabendem nahoru do předpažení a zpět. Cvičení provádějte s dlaní otočenou dolů a potom s dlaní otočenou nahoru. Totéž proveďte s PDK a PHK.

Použité zkratky:

HK horní končetina
PHK pravá horní končetina
LHK levá horní končetina
PDK pravá dolní končetina
LDK levá dolní končetina

 

Použitá literatura:

 1. E.N.Marieb, J. Mallat: Anatomie lidského těla
 2. B.Patakyová, J. Pataky: Učebnice reflexní terapie
 3. K. Sheehyová: Léčba pohybem
 4. J. Sutcliffová: Pružné a zdravé tělo

 

 Zpět


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.