Meridiány

 jsou energetické dráhy, rozvodné kanály, podle tradiční indické medicíny nádí, které odpovídají za tok životní energie čchi (prány) v celém těle. Nádí v sanskrtu znamená roura, nádoba, žíla. Číňané a Japonci označují tento systém kanálů životní energie v tradiční čínské medicíně jako meridiány. Ze znalostí meridiánů se vyvinula akupunktura. Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených dráhách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Existuje 12 hlavních meridiánů a 2 mimořádné (přední a zadní střední dráha), které odpovídají za stálý průtok čchi k orgánům a k povrchu těla. Energie z jednoho meridiánu se předává do následujícího meridiánu podle orgánových hodin.

Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, považujeme tento ideální stav za normální a odpovídá našemu pojmu zdraví. Při omezení průtoku nastává nad překážkou přebytek energie a pod ní zákonitě nedostatek energie. Poruchy toku energie, jeho zpomalování a zrychlování, vznik oblastí s přebytkem nebo s nedostatkem energie již nejsou normální situací a odpovídají pojmům poruchy zdraví a nemoci. Nerovnoměrnost proudění působí nejprve psychické změny, dále funkční a organické změny. Východní medicína např. nezná žádnou artritidu, ale přebytek energie. Podle ní se energie nemůže opotřebovat, nezná tedy žádnou artrózu, ale nedostatek energie. Bolest a porucha funkce jsou vždy projevem poruchy toku energie.

K harmonické spolupráci všech meridiánů slouží harmonizační orgánová sestava. Jednotlivé cviky cvičíme s představou průběhu meridiánu v našem těle a spojitosti s daným orgánem u prováděné cvičební pozice.

Zpět

 


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.