Harmonizační orgánová sestava

Pomocí jednoduchých cviků slouží k autoregulaci celého organismu působením na jednotlivé dráhy – meridiány, kterými proudí energie v těle. Cviky jsou cílené na protažení svalů a uvolnění kloubů v průběhu dráhy, čímž působí pozitivně nejen na svalový a kloubní aparát, ale také na „zprůchodnění“ energie v příslušných dráhách a obnovení celkové harmonie organismu. Jednotlivé cviky mohou sloužit i k diagnostice stavu dráhy a průběhu energie v této dráze. Při cvičení vycházíme ze základní pozice (ZP) a v cílové pozici provedeme výdrž na tři nádechy a tři výdechy plynulým klidným dechem.

Sestavu cvičím několik let každý den. Začala jsem podle literatury, jejíž souhrn je uveden na konci. Cviky jsem si přizpůsobila (zpočátku nevědomky) pocitům a aktuálním znalostem, proto jsou některé trošku pozměněny oproti literatuře, ze které jsem čerpala.

Taoisté pozorovali cirkulaci energie v organismu během dne a stanovili biorytmické cykly. Každým z hlavních 12 meridiánů probíhá denně ve stanovené dvouhodině energie s nejvyšší intenzitou. Každý meridián má vstupní a výstupní bod. Energie vstupuje vstupním bodem, proudí po dráze meridiánu až do výstupního bodu a pak se přesune do dalšího meridiánu. Ideální je při cvičení představovat si průběh meridiánu, který procvičujeme. Důležitá je polarita dráhy (nahoru nebo dolů). Cvičení je nejlépe cvičit ráno nebo večer a začít cvikem, který odpovídá hodině, v níž začínáte cvičit. Pravidelným cvičením orgánové sestavy obnovíte průchodnost příslušných energetických drah a pozitivně ovlivníte jim odpovídající funkce. A komu je tato filosofie cizí, určitě ucítí, že pravidelným cvičením docílí pružnosti svého těla, protažení zkrácených svalů a uvolnění zatuhlých kloubů.

Pro ty, kteří se více zajímají o tradiční čínské učení, je v závorce u orgánu uvedeno, zda se jedná o jinový nebo jangový orgán,  umístění prvního a poslední bodu na dráze meridiánu a doba, kdy energie proudí drahou s největší intenzitou. Následuje popis hlavní funkce orgánu a na závěr popis cviku.

 

 1. Dráha plic (jinová, P1:pod klíčkem u ramene, P11: malíkový okraj nehtu palce ruky) 3-5 hod.   
 2. dráha plicPlíce leží ze všech orgánů nejvýše, jsou nazývány kancléřem srdce. Kontrolují tělesnou energii hloubkou dýchání, které ovlivňuje příjem množství energie z ovzduší. Dráha přizpůsobuje kožní póry změnám teploty a aktivitě těla. Dráha plic je považována za ochrannou dráhu proti nachlazení a chřipkovým stavům. Posilování této dráhy pomáhá zvyšovat odolnost těla proti nemocem všeobecně.

  Cvik: ZP: Široký stoj rozkročný. S Ná pomalu vzpažit a s Vý pomalu zapažit. V zapažení spojit ruce za zády, proplést prsty a tlačit palce bříšky proti sobě. Protáhnout trup a výdrž. Cítíme příjemné protažení prsních svalů.

   

 3. Dráha tlustého střeva (jangová, TS1: ukazovák ruky – nehtové lůžko palcové strany, TS20: rýha u nosních křídel (u nosních dírek)) 5-7 hod.   

 4. dráha tlustého střeva

  Tlusté střevo odpovídá za čištění a odstraňování jedovatých látek z těla. Po stránce tělesné likviduje pevné výměšky z útrob. Po stránce duševní kontroluje negativní myšlenky, ovládá schopnost relaxace. Jakékoliv stavy zadržování čehokoliv spadá do sféry této dráhy.

  Cvik: ZP: Stoj rozkročný, zapažit spojené ruce propletením prstů. Dlaně vytočit dolů, tlak přenést do konců obou ukazováků, ruce propnuté. Předklonit trup a zaklonit hlavu. Paže zvedat co nejvýše, protahovat trup. S každým Ná zapažit výše a s každým Vý se v dosažené poloze protáhnout a uvolnit.

   

 5. Dráha žaludku (jangová, Ž1: těsně pod středem oka, Ž45: malíkový okraj ukazováku nohy) 7-9 hod.

 6.  dráha žaludku

  Dráha žaludku kontroluje příjem potravy. Tradiční medicína považuje žaludek za ústřední tělesný orgán. Proto může nevyrovnanost této dráhy přímo ovlivnit ostatní orgány.

  Cvik:ZP: Sed na paty, vzpažit bočním obloukem.

  Podsadit pánev, vyrovnat páteř, proplést prsty a vzpažit. Dlaně otočit vzhůru, mírný záklon. S každým Ná se vytahovat výše.

   

 7. Dráha sleziny a slinivky (jinová, SS1: vnitřní okraj nehtu palce nohy, SS21: podpaží – dolní okraj 6. mezižebří) 9-11 hod.

 8. dráha sleziny

  Slezina je odpovědná za hromadění krve, tvorbu protilátek a výrobu bílých krvinek, které bojují proti nebezpečným bakteriím. Slinivka vyměšuje enzymy, které potravu rozkládají. Reguluje též hladinu krevního cukru inzulínem. Slezina přepravuje energii z potravy k plícím., tj. hraje důležitou roli v zásobování těla energií.

  Cvik: ZP: Sed na paty vzpažit, proplést prsty a protáhnout do záklonu.

  Pro zdatnější: sed na paty palce tlačíme k sobě, kolena od sebe. S oporou předloktí položit se na záda a uvolnit šíji. Proplést prsty rukou a vzpažit. S každým Vý uvolnit a klesnout níže k podložce.

   

 9. Dráha srdce (jinová, S1: podpažní jamka, S9: palcový okraj malíku ruky) 11-13 hod.

 10. dráha srdce

  Srdce bývá nazýváno vládcem všech orgánů, kořen života. Sídlí v něm duch. Orgán srdce také zajišťuje stabilitu v oblasti emocí.

  Cvik: ZP: Sed skrčmo, kolena vytočit do stran, chodidla opřít o sebe co nejblíže k tělu. Spojit ruce, proplést prsty, malíčky tlačit proti sobě a uchopit špičky chodidel. Vyrovnat páteř, ramena spustit do šířky, hlavu vytáhnout za temenem. S Ná vytáhnout, s Vý uvolnit.

   

   

 11. Dráha tenkého střeva (jangová, TeS1: malíková strana špičky malíku ruky, TeS19: v jamce před ušním lalůčkem) 13-15 hod.

 12. dráha tenkého střeva

  Dráha TeS zajišťuje vstřebání živin z potravy a vody. Po duševní stránce ovládá vnímání idejí. Bolesti v lokti, rameni a ztuhlost šíje jsou důsledky bloků střevní dráhy.

  Cvik: ZP: Sed skrčmo, kolena  vytočit do stran, chodidla opřít o sebe dále od těla.

  Uchopit chodidla propletenými prsty a předklonit se čelem co nejblíže k nohám. Lokty položit na podlahu, vytáhnout z kyčlí. S každým Vý prohloubit předklon. Pomalu, obratel po obratli vracet zpět do sedu.

   

 13. Dráha močového měchýře (jangová, MM1: u vnitřního očního koutku , MM67:vnější strana malíku nohy) 15-17 hod.
 14. dráha močového měchýře

  Dráha močového měchýře je mocná ochranná dráha, která zachycuje velký podíl fyzického i emočního napětí. Ovládá šíji, záda, hýždě, zadní plochy stehen, lýtek a zevní plochy nohou. Na této dráze leží body regulující funkce veškerých vnitřních orgánů. Měchýř se účastní úpravy množství tělových tekutin, hraje roli vyrovnávacího faktoru.

  Cvik: ZP: Sed snožný, nohy napjaty.

  Špičky přitáhnout k tělu, pomalu se s Vý předklonit a uchopit malíčky. Uvolnit trup, výdrž. Pomalu se vracet obratel po obratli zpět do sedu.

   

 15. Dráha ledvin (jinová, L1: uprostřed horní třetiny chodidla, L27: pod klíčkem u hrudní kosti) 17-19 hod.
 16. dráha ledvin

  Ledviny jsou považovány za zásobárnu energie celého těla, za tvorbu životní síly. Vyrábějí také energii pro pohlavní orgány. Ovládají kosti, uši a sluch. Silné ledviny svědčí o nadbytku životní síly.

  Cvik: ZP: Sed snožný, nohy napjaty.

  Špičky přitáhnout k tělu, pomalu s Vý hluboký předklon, hlava na kolena. Prsty rukou uchopit prsty nohou a prostředníky tlačíme na bod L1. Uvolnit trup, ramena, šíji, výdrž. Pomalu se vracet obratel po obratli zpět do sedu.

   

 17. Dráha obalu srdce (osrdečníku) (jinová, OS1: kousek zevně od prsní bradavky, OS9: špička prostředníku ruky) 19-21 hod.
 18. dráha obalu srdce

  Dráha OS má za úkol chránit srdce a částečně i oběh. Má též sexuální funkce pro úzký vztah k dráze ledvin. Má vliv na emoce a spojuje se s pocitem štěstí.

  Cvik: ZP: turecký sed (zkřižmo), zpříma.

  Překřížené paže položit dlaněmi na protilehlá kolena. Podsadit pánev, vytáhnout se z beder, vyrovnat páteř, ramena spustit do šířky, vytáhnout hlavu za temenem. Dlaněmi mírně tlačit na kolena, zejména střed dlaně (bod OS8) a prostředníček.

   

 19. Dráha tří ohňů (dráha míchy) (jangová, TO1: malíkový okraj nehtu prsteníku ruky, TO23: v jamce na zevním okraji obočí) 21-23 hod.
 20. dráha tří ohňů

  Tělo je podle tradičních představ rozděleno na tři části. Horní oheň kontroluje dýchání, střední oheň kontroluje trávení, dolní oheň vyměšování. Tři ohně nebo tři ohřívače jsou považovány za funkční celek, který udržuje tyto tři části těla v harmonii. Dráha taky kontroluje regulaci tělesné teploty.

  Cvik: ZP: turecký sed (zkřižmo), zpříma.

  Ruce položit na kolena z vnější strany a pomalu se předklonit. Hlavu položit co nejblíže ke kolenům, protáhnout se v bedrech. Prsteníkem tlačit mírně do kolene.

   

 21. Dráha žlučníku (jangová, Žl1: vnější koutek oka, Žl44: malíková strana prsteníku nohy) 23-1 hod
 22. dráha žlučníku

  Dráha žlučníku ovlivňuje schopnost rozhodování a rozhodnutí uskutečnit. Jestliže je dráha příliš naplněna, člověk se snadno rozčílí. Nerozhodnost a svalová slabost znamenají spíše nedostatečnou náplň dráhy. Žlučník ovlivňuje pružnost a sílu šlach a vazů.

  Cvik: ZP: široký sed roznožný, zpříma.

  Vzpažit, vytáhnout se z kyčlí. Předklon k pravé noze, vytočit trup tak, že loket pravé ruky je na zemi, před pravým kolenem, levou rukou uchopit prsteník nohy. Podkolení tlačit do podložky, špičku přitáhnout k sobě. Protáhnout levou stranu trupu, levá ruka jde nad hlavou. S každým Vý prohloubit úklon. Výdrž na 3 Ná a Vý. Pak totéž k levé noze.

   

 23. Dráha jater (jinová, J1: vnitřní strana palce nohy, J14: pod 6. žebrem vpředu (2 cuny šikmo dolů pod prsní bradavkou)) 1-3 hod.

dráha jater

Dráha ovládá oči a nervy. Játra vylučují žluč, potřebnou pro trávení tuků. S funkcí jater jsou úzce spojovány alergické stavy. Nedostatek energie na dráze se projevuje sklonem k depresím, při přeplnění člověk snadno upadá do hněvu. Játra odpovídají v duševní sféře za plánování asi tak jako žlučník odpovídá za rozhodování. Dráha žlučníku a jater vytvářejí spolu spojení motivace a činorodosti

Cvik: ZP: široký sed roznožný, zpříma.

Hluboký předklon k pravé noze, hlava na koleno. Prsty rukou masírovat palec pravé nohy. S každým Vý prohloubit předklon. Výdrž na 3 Ná a Vý. Pak totéž k levé noze.

 

 

Použitá literatura:

 1. Jana Kombercová, Marie Svobodová: Autorehabilitační sestava
 2. Radomír Růžička, Rudolf Sosík: Čchi Kung
 3. Ludvík Eger: Čínská zdravotní cvičení
 4. Dr. Stehen T. Chang: Vnitřní cviky pro zdraví

Zpět


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.