Harmonizační sestava Osm brokátů 

Osm brokátů patří k nejstarším formám čínského cvičení čchi kung – sloužily k udržování zdraví a léčbě nemocí. Existují různé formy tohoto cvičení. Tato varianta se přidržuje jižní školy a je podle knihy Osm brokátů od Angely Englmannové.

Dýchání provádíme do břicha, při nádechu opřete jazyk za horní zuby, při výdechu jazyk uvolněte.

Úvodní soustředění: Stoj, nohy jsou mírně od sebe, kolena uvolněná, zkřížené dlaně položte na tantchien - asi 2 prsty pod pupkem (muži pravou přes levou, ženy levou přes pravou).

První brokát: Dívat se doleva i doprava, abychom se vyhnuli nemocem, aneb uzavírat sedm otvorů

Cvik symbolicky uzavírá 7 otvorů na hlavě: oči, uši, nosní dírky, ústa.

Stoj, nohy jsou mírně od sebe, kolena uvolněná, ruce podél těla. Otáčejte pomalu hlavou doleva, obratel po obratli a ramena tlačte dozadu. Současně otáčejte ruce, aby dlaně směřovaly dopředu a palce ven (jako byste otáčeli kulatým vodorovným kohoutkem na radiátoru). Totéž na pravou stranu. Opakujeme 3x na každou stranu.

 

Druhý brokát: Nést svět oběma rukama a regulovat trojnásobný ohřívač     

Trojnásobný ohřívač ohřívá hrudní koš, oblast žaludku a střev.

Stoj, paže visí volně před tělem, propleťte prsty, dlaně směřují vzhůru v takové poloze, jako byste v nich drželi zeměkouli. Zvedněte je do výše prsou, otočte je a zvedejte je nad hlavu. Pohyb paží sledujte očima. Vraťte paže zpět dolů pohybem jako byste objímali zeměkouli. Opakujte 3x.

 

Třetí brokát: Nést nebe a podpírat zemi aneb zvedat paže pro podporu funkce žaludku a sleziny     

Meridián žaludku a sleziny se nachází na přední straně trupu.

Stoj, paže visí volně před tělem, prsty směřují dovnitř. Levou ruku zvedněte do výše prsou, dlaň směřuje nahoru. Zatímco ruku pomalu zvedáte, otáčejte zápěstím tak daleko, až dlaň opět směřuje nahoru. Současně pravici svěste podél těla a tlačte dlaní dolů silou, jako byste se zápěstím opírali o zem. Tlak obou rukou vychází ze zápěstí, ruce nemáte úplně natažené, máte pocit jako byste nesli nebe a opírali se o zem. Paži, kterou máte nahoře, veďte před sebou volně dolů, otáčejte přitom dlaní a druhou ruku stáčejte dovnitř. Obě paže a dlaně se setkávají ve výchozí poloze. Po celou dobu upíráte pohled kupředu. Opakujte 3x na každou stranu.

 

Čtvrtý brokát: Střílet lukem doleva a doprava

Cvik podněcuje všechny meridiány, neboť aktivizuje celé tělo.

Stoj, paže visí volně před tělem, prsty a dlaně směřují k sobě, jako byste drželi misku. Úkrok vlevo, paže zvolna upažte a pomalu zkřižte před hrudníkem – levá je blíže k tělu. Levou upažte a pokrčte 3 prsty, představte si, že držíte luk. Čtyřmi prsty pravé ruky uchopte tětivu luku a táhněte ji před pravý ramenní kloub. Upažte pravou a představte si, že střílíte lukem. Poté obě paže vraťte do připažení, přisuňte levou nohu. Opakujte vpravo, při zkřížení je nyní pravá ruka blíže k tělu. Proveďte 3x na každou stranu.

 

Pátý brokát: Jako ryba volně pohybovat hlavou i ocasem, aby se tak reguloval žár srdce

Cvik protahuje meridián ledvin.

Stoj, nohy mírně od sebe, kolena uvolněná. Podřep pravou a s úkrokem levou zvedněte paže do výše hrudi a vraťte je dolů. Dlaně položte na stehna, palec směřuje ven. S rovnými zády vytáhněte tělo z pánve nejprve šikmo doleva a potom doprava. Pohyby provádějte uvolněně jako ryba ve vodě. Přisuňte levou a vraťte se do výchozí polohy. Opakujte vpravo, celkem 3x na každou stranu.

 

Šestý brokát: Ohnout se k zemi nebo se oběma rukama dotknout nohou, aby se posílily ledviny

Cvik posiluje ledviny, uvolňuje a protahuje záda.

Stoj, nohy jsou mírně od sebe, kolena uvolněná. Dlaně směřují napřed nahoru, jako bychom v nich drželi misku. Sledujte před sebou pomyslný bod ve výši kolen a pomalu předklánějte trup. Dlaně otočte dolů, špičky směřují k sobě, výdrž. Pomalu se vraťte do stoje. Opakujte 3x.

 

Sedmý brokát: Trčit pěstí a jiskřit očima

Odstraňuje zlost, vztek nebo frustraci, zbavuje přebytečného jang.

Stoj, nohy jsou mírně od sebe, kolena uvolněná. Levou ruku sevřete v pěst, úkrok vlevo, od pasu se otáčejte doleva, mírně podřepněte a dynamicky upažte (trčte) levou pěstí vlevo do výše ramen. Jiskřete očima a nárazově vydechujte. Vraťte se zpět do výchozí polohy. Opakujte 3x na každou stranu.

 

Osmý brokát. Jaro se vrací do života neb sedmkrát zaklepat, abychom se vyhnuli nemocem.

Aktivizuje jang (čerpá novou energii) a uzavírá kruh stejným názvem jako první brokát.

Stoj, paty zvedněte co nejvýše a poté je opět uvolněně pusťte na zem, ramena nechte volně svěšená. Díky otřesu se v těle probudí energie čchi. Uvolní se celé tělo, blokády energie se pomalu rozpouštějí a čchi může volně plynout.Na závěr protřete 3x dlaně o sebe, abyste do nich vstřebali více čchi. Potom zaveďte čchi zpátky do těla tím, že špičky prstů položíte na bradu a dlaně pak sunete podél nosu nahoru k čelu, pak ven ke spánkům a potom stranou dolů. Proveďte 3x. 

Nakonec položte dlaně na sebe na svůj tantchien.

 

Použitá literatura: 

Angela Englmannová: Osm brokátů, Nakladatelství Ivo Želený, Praha

 

Zpět


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.