Vibrační pole energií

 představují energetická těla, působící kolem fyzického těla. Obvykle se rozlišují 4 vibrační pole:

  1. Éterické vibrační pole - nejblíže k fyzickému tělu, jsou v něm umístěny čakry, zaniká během 3-5 dnů po smrti fyzického těla. Zajišťuje přirozenou ochranu těla a slouží jako prostředník mezi vyššími vibračními poli a fyzickým tělem.
  2. Emoční vibrační pole – astrální, je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. Frekvence energií, které vysíláme, přitahují stejné frekvence ze svého okolí a spojují se s nimi. Emoční vibrační pole přetrvává fyzickou smrt.
  3. Mentální vibrační pole – nosí naše myšlenky, ideje, racionální i intuitivní poznání. Mentální vibrační pole přetrvává fyzickou smrt.
  4. Duchovní vibrační pole – kauzální, má ze všech vibračních polí nejvyšší frekvenci vibrací. Duchovní vibrační pole a aura dokonale probuzeného člověka mohou vyzařovat i několik kilometrů. Duchovní vibrační pole přetrvává fyzickou smrt.

Zpět


Život v harmonii

V harmonii sám se sebou, přírodou, s celým Vesmírem.